Mục Lục: Lúc Này Đúng Khi Đó Sai | Loan

Tác giả: Loan

Edit: maymay

Tình trạng: Đang edit

Văn Án

Khi đó, khi Lâm Phức Trăn hai mươi tuổi nói với Liên Gia Chu hai mươi tuổi: “Nếu như anh khiến cho Phương Lục Kiều yêu anh thì em sẽ tốt với anh”.

Nhắc nhở hữu nghị: Lâm Phức Trăn là nữ chính. Truyện này chỉ nói về chuyện tình của nam căn bã cùng nữ hư hoẹng, không nói về chuyện tử thành chính quả của nam hư hoẹng và phụ nữ tốt.

Hai cuộc đối thoại nội tâm của nữ chính của chúng ta: Gia Chu, trên đời này có rất nhiều chuyện mà chúng ta không ưa, anh dùng tiền còn em dùng quyền để tạo thành liên minh lợi ích.

Ở trong mắt người ta chúng ta là nam căn bã và nữ hư hoẹng. Em cho là mối quan hệ của chúng ta lúc đó không gì có thể phá vỡ, mãi cho tới một ngày anh khoác lên chiếc áo mà cô ấy đan cho anh.

Gia Chu, lúc anh mặc chiếc áo len mà cô ấy đan cho anh thì anh đã trở thành chàng trai tốt, còn em vẫn là một cô gái hư hoẹng. Em sẽ không vì ai mà thay đổi. Vĩnh viễn không! Đây cũng là sự trừng phạt và nhạo báng mà em dành cho anh.

P/s: Chú thích về tên nhân vật chính

Chú: Đồng âm với Thu – Cây
Trăn: Đồng âm với Chân – Chân thật

Nhân vật chính: Lâm Phức Trăn – Liên Gia Chu
Nhân vật phụ: Phương Lục Kiều
Thể loại: Ngọt – Ngược, Ngọt – Ngược

Phần I: Hai Con Nhím

Chương 1 | Chương 2 | Chương 3 | Chương 4 | Chương 5 | Chương 6

Phần II: Tri Kỷ

Chương 7 | Chương 8 | Chương 9 | Chương 10 | Chương 11 | Chương 12 | Chương 13 | Chương 14 | Chương 15 | Chương 16

Phần III: Tháng tư bất ngờ

Chương 17 | Chương 18 | Chương 19 | Chương 20 | Chương 21 | Chương 22

Phần IV: Ánh mắt dõi theo

Chương 23 | Chương 24 | Chương 25 | Chương 26 | Chương 27 | Chương 28 | Chương 29 | Chương 30

Phần V: Mùa mưa tốt

Chương 31 | Chương 32 | Chương 33 | Chương 34 | Chương 35

Phần VI: Như là tình yêu

Chương 36 | Chương 37 | Chương 38 | Chương 39 | Chương 40 | Chương 41 | Chương 42 | Chương 43 | Chương 44

Phần VII: Như lạ mà quen

Chương 45 | Chương 46 | Chương 47 | Chương 48

Phần VIII: Xuôi dòng nghịch lưu

Chương 49 | Chương 50 | Chương 51 | Chương 52 | Chương 53 | Chương 54 | Chương 55 | Chương 56

Phần IX: Tuổi trẻ kiêu ngạo

Chương 57 | Chương 58 | Chương 59 | Chương 60 | Chương 61 | Chương 62 | Chương 63 | Chương 64 | Chương 65 | Chương 66 | Chương 67

Phần X: Thiêu thân và ngọn lửa

Chương 68 | Chương 69 | Chương 70 | Chương 71 | Chương 72

Phần XI: Tình ngây dại

Chương 73 | Chương 74 | Chương 75 | Chương 76 | Chương 77 | Chương 78 | Chương 79 | Chương 80 | Chương 81

Phần XII: Khu vườn gai

Chương 82 | Chương 83 | Chương 84 | Chương 85 | Chương 86 | Chương 87 | Chương 88 | Chương 89 | Chương 90

Phần XIII: Biến mất khỏi thế gian

Chương 91 | Chương 92 | Chương 93 | Chương 94 | Chương 95 | Chương 96 | Chương 97 | Chương 98 | Chương 99 | Chương 100 | Chương 101 | Chương 102 | Chương 103 | Chương 104 | Chương 105 | Chương 106 | Chương 107

Phần XIV:

Chương 108 | Chương 109 | Chương 110 | Chương 111 | Chương 112 | Chương 113 | Chương 114

Phần XV:

Chương 115 Chương 116 | Chương 117 | Chương 118 | Chương 119

Phần XVI:

Chương 120 | Chương 121 | Chương 122 | Chương 123 | Chương 124 | Chương 125 | Chương 126 |

Phần XVII:

Chương 127 | Chương 128 | Chương 129 | Chương 130 | Chương 131 | Chương 132 |

Phần XVIII:

Chương 133 | Chương 134 | Chương 135 | Chương 136 | Chương 137 |

Phần Cuối:

Chương 138 | Chương 139 | Chương 140