Nghi thức, mâm cỗ và văn khấn cúng thí thực

Nghi thức cúng thí thực là một phần không thể thiếu trong văn hóa tâm linh của người Việt. Điểm đặc biệt của nghi thức cúng thí thực là ý nghĩa sâu sắc mà nó mang lại cho người thực hiện và vong linh nhận lễ. Cùng tìm hiểu về ý nghĩa và cách thực hiện nghi thức cúng thí thực.

Ý nghĩa của nghi thức cúng thí thực

Theo quan niệm Phật giáo, nghi thức cúng thí thực có ý nghĩa quan trọng trong việc giúp vị vong linh nhận lễ và được no đủ. Với những người đã gây ra nhiều tội ác trong cuộc sống, khi chết sẽ bị đày xuống địa ngục hay vào ngạ quỷ. Những chúng sinh ở cõi ngạ quỷ này phải chịu nhiều khổ đau và luôn mong muốn nhận được cúng phẩm từ người thân. Chính vì vậy, nghi thức cúng thí sẽ giúp họ nhận được những phẩm vật mà con người hiến cúng.

Nghi thức cúng thí thực và tâm linh

Việc thực hiện nghi thức cúng thí thực đòi hỏi lòng thành tâm và niềm vui trí tuệ. Trong suy nghĩ, ta nên tường tưởng về thực phẩm và thức uống đang cúng. Chính nhờ lòng thành tâm này, việc cúng thí mới thành tựu và vị vong linh mới được tiếp nhận lễ và no đủ.

Nghi thức cúng thí thực là một nét đẹp văn hóa tâm linh của người Việt.

Nghi thức cúng thí thực – Lễ vật

Trước khi tiến hành nghi thức cúng thí thực, chúng ta cần chuẩn bị các lễ vật gồm:

  • 1 đĩa muối gạo
  • 12 chén nhỏ cháo trắng loãng hoặc 3 vắt cơm
  • 12 cục đường thẻ
  • Mía để nguyên vỏ, chặt thành từng khúc, 1 khúc tầm 15cm
  • Bánh kẹo và tiền nhiều mệnh giá khác nhau
  • Ngô luộc, khoai lang thuộc, sắn luộc và bỏng ngô
  • 5 loại hoa quả ngũ sắc
  • 3 ly nước nhỏ, 2 ngọn nến nhỏ và 3 cây nhang

Nghi thức cúng thí thực cô hồn

1. Nguyện hương

Trước khi đọc phần dùng hương đốt hoặc hương tâm, ta cúi hoặc đứng tùy duyên và nguyện lòng:

  • Trường hợp dùng hương nén, hương trầm:

“Nguyện đem lòng thành kính Gửi theo đám mây hương Phảng phất khắp mười phương”

  • Trường hợp dùng hương tâm:

“Nguyện ý thành, tâm kính Biến mãn khắp mười phương”

Tiếp theo, chúng ta cúng dường ngôi Tam Bảo và chúng con xin thỉnh mời chư Thiên, chư Thần Linh về pháp hội ủng hộ cho khóa lễ cúng thí thực của chúng ta.

2. Văn khấn

Chúng ta chắp tay và đọc văn khấn để tri ân chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng và các bậc thiện tri thức đã giúp đỡ chúng ta trong tu hành. Tiếp đó, chúng ta tường nghĩa những điều mà khóa lễ cúng thí thực này mong muốn. Cuối cùng, chúng ta tỏ lòng tri ân và tùy hỷ các vị trong cõi tâm linh đã ủng hộ đàn tràng và đã về đây tu tập Phật Pháp.

3. Lễ Phật

Chúng ta chắp tay và đọc lễ phật để tưởng nhớ Phật, Pháp và Tăng. Chính nhờ công đức của Đức Phật và các Tăng, mà phúc báu đã phát sinh đến cho vị vong linh và vị vong linh đã thoát khỏi cõi ngạ quỷ đói khát, trở thành một vị thần đầy oai lực.

4. Tán Pháp

Chúng ta ngồi hoặc đứng và đọc tán Pháp để tưởng nhớ những bài kinh quan trọng. Qua việc lắng nghe Pháp, chúng ta hy vọng được hiểu nghĩa chân Đức Thế Tôn và áp dụng vào trong cuộc sống.

5. Tụng Kinh

Chúng ta ngồi hoặc đứng và tụng kinh để tường nghĩa về việc làm khóa lễ cúng thí thực. Cúng dường và thực hành tu đạo sẽ giúp chúng ta tiêu ba chướng sạch phiền não, hiểu biết sâu sắc và tiêu trừ tội chướng.

6. Khai thị cho vong linh

Chúng ta chắp tay và hướng về các vị vong linh, tường nghĩa về ý nghĩa lời Đức Phật dạy trong hai bài kinh “Cúng Linh” và “Chuyện Tiểu Chủ Ngân Khố” liên quan đến việc làm của chúng ta trong khóa lễ cúng thí thực.

7. Phát Nguyện Bồ Đề

Chúng ta chắp tay và tỏ lòng phát tâm thành kính để cầu cho chúng sinh hiểu thấu đạo lớn và phát tâm Vô Thượng. Nguyện đem công đức tu hành trong khóa lễ cúng thí thực này công đức tạo lập được về Vô Thượng Bồ Đề để hồi hướng cho chư vị trong cõi tâm linh.

8. Cúng thực

Chúng ta chắp tay và đọc văn bạch để tìm hiểu ý nghĩa của việc dùng từng loại thực phẩm trong mâm cúng. Sau đó, chúng ta cúi lạy và tỏ lòng tri ân về các chư vị.

9. Phục nguyện

Chúng ta chắp tay và nguyện đem công đức trong khóa lễ cúng thí thực này công đức tạo lập được trong ngày hôm nay về Vô Thượng Bồ Đề và hồi hướng cho chư vị trong cõi tâm linh mà chúng ta đã tri ân.

10. Hồi hướng

Chúng ta chắp tay và tường nghĩa rằng công đức ta hồi hướng sẽ thể nhập vô sinh nhẫn và tiêu trừ chướng phiền não. Nguyện mãi tu hành Bồ Tát đạo.

11. Tam Tự Quy

Chúng ta chắp tay và tỏ lòng tự quy y Phật, Pháp và Tăng, cầu nguyện cho chúng sinh hiểu thấu đạo lớn và sâu sắc.

12. Tri ân và tuỳ hỷ

Chúng ta chắp tay và tỏ lòng tri ân Tam Bảo, Sư Phụ và các bậc thiện tri thức đã giúp đỡ chúng ta trong tu hành. Tùy hỷ hết thảy các vị trong cõi tâm linh đã ủng hộ đàn tràng và đã về đây tu tập Phật Pháp.

13. Bạch hạ lễ

Cuối cùng, chúng ta cúi lạy hoặc đứng tùy duyên và hạ vật thực đã dâng cúng. Từ lòng thành kính, chúng ta cầu nguyện để nhận lễ thực no đủ.